Corporate
Nyheter
Pressmeddelande 2016-12-22
Kommuniké från extra bolagsstämma i SpiffX AB den 22 december 2016

SpiffX AB höll idag den 22 december 2016 extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Karlavägen 60.

Pressmeddelande 2016-12-05
SpiffX träffar nytt avtal om Take5Live

SpiffX har idag träffat avtal med operatören 21Bet om att leverera sin Take5Live till dem. Take5Live är ett engagerande spel som bygger på aktiviteten på SpiffXs underliggande marknadsplats och som låter konsumenten spela på att det blir mål inom fem minuter till ett förutbestämt odds.

Pressmeddelande 2016-12-02
SpiffX meddelar villkor för företrädesemission

SpiffX AB ("SpiffX") offentliggjorde den 24 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner det, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare.

Press release 2016-11-29
SPIFFX GROUP TACKLE DOWN UNDER - Take5Live and Spiffindex Australasian Expansion

SpiffX Group is pleased to announce that it today has signed a joint venture agreement with leading Australian Operator Cardinal House to roll out Take5 and Spiffindex to the Australian and Asian market.

Pressmeddelande 2016-11-29
SpiffX tecknar avtal för Australien och Asien

SpiffX tillkännager idag ett samarbete med den ledande australiensiska operatören Cardinal House syftande till att lansera både Take5Live och Spiffindex på den Australiensiska och den Asiatiska marknaden.

Pressmeddelande 2016-11-24
SpiffX föreslår företrädesemission

SpiffX AB har idag kallat till extra bolagsstämma på vilken styrelsen kommer att föreslå en emission om ca 12,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Pressmeddelande 2016-11-24
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SpiffX AB (publ), 556856-0246, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 december 2016 klockan 9.30 i bolagets lokaler på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.

Pressmeddelande 2016-11-24
Delårsrapport juli - september 2016

Fortsatt intensiv säljfokus med bra respons från operatörer och nyemission.

Delårsrapport
Delårsrapport SpiffX AB juli - september 2016

Pressmeddelande 2016-11-16
Nytt datum för publicering av delårsrapport

SpiffX AB kommer att avlägga delårsrapport avseende tredje kvartalet 2016 den 24 november 2016.

Pressmeddelande 2016-08-23 08:30
SpiffX släpper delårsrapport - Gå till rapport

"Fortsatt hög kundtillväxt och intensiv säljfokus efter EURO 2016"

Pressmeddelande 2016-06-22
Nya styrelseledamöter i SpiffX AB

Vid SpiffX:s årsstämma som avhölls i dag valdes en ny styrelse. Stämman återvalde Peter Liljestrand och Lennart Gillberg och nyvalde tre personer.

Kommuniké från årsstämma 2016-06-22

Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2015 samt göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2015 kommer att lämnas.

Årsredovisning 2016-06-01

Årsredovisningen tillgänglig på hemsidan.
Läs mer.

Pressmeddelande 2016-05-24
Kallelse till årsstämma

"Aktieägarna Spiffx AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm." Läs mer.

Pressmeddelande 2016-05-13
AnalystGroup publicerar analys av SpiffX AB

"SpiffX vänder sig till Betfairs kundsegment Heartland Customers vilket medför ett estimat om en kundpotential på 2 200 % från rådande nivåer."

Pressmeddelande 2016-05-10
Lösenperioden pågår för SpiffX TO1

Lösenperioden för de teckningsoptioner SPIFFX TO1 som emitterades i samband med nyemissionen i maj 2015 pågår fram t o m den 31 maj.

Pressmeddelande 2016-05-03 08:05
"Vi står inför ett genombrott"

Det avtal som förra veckan tecknades med Leander Games om distribution av konsumentapplikationer har stor potential

Pressmeddelande 2016-05-03 08:00
SpiffX släpper delårsrapport - Gå till rapport

"Det har varit en intensiv och spännande start på 2016. (...) Vår kundbas har vuxit kraftigt med nästan 45 % under det första kvartalet."

Pressmeddelande 2016-04-28
SpiffX AB tecknar avtal med Leander Games

"SpiffX har idag tecknat avtal med den ledande plattformsleverantören Leander Games om distribution av bolagets innovativa live-bettingprodukt Take5Live"

Pressmeddelande 2016-04-25
Rådgivare väljer att maximera aktieteckning i SpiffX AB

"G&W Fondkommission väljer att till fullo utnyttja möjligheten att teckna aktier i SpiffX för arvodet i samband med nyemissionen."

Pressmeddelande 2016-04-20
SpiffX deltar i "Betting on Football"- event på Stanford Bridge

"Vi upplever ett stort intresse kring våra produkter och att få prata direkt med en mängd speloperatörer och professionella betting- och fotbollsaktörer"

Pressmeddelande 2016-04-12
SpiffXs AB:s riktade emission var fulltecknad och en framgång

"(...) den riktade emission om 1 500 000 aktier á 6 kr styck som beslutades på extra bolagsstämma den 16 mars 2016 var fulltecknad."

Pressmeddelande 2016-04-04
SpiffX lanserar världsunik nyhet

"SpiffX ger nu spelaren möjlighet att genom kvittning av olika risker återanvända sin insats på olika utfall som inte kan inträffa samtidigt."

Kommuniké 2016-03-16
Kommuniké för extra bolagsstämma

"I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag."

Pressmeddelande 2016-02-26
Kallelse till extra bolagsstämma i SpiffX AB

"(...) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2016 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm."

Pressmeddelande 2016-02-26
Bokslutskommuniké, januari - december 2015

"Under fjolårets fjärde kvartal fortsatte vår verksamhet att utvecklas väl och enligt plan."

Pressmeddelande 2016-02-26
Styrelsen beslutar om riktad nyemission i SpiffX AB

"Styrelsen för SpiffX AB beslutade den 25 februari att genomföra en nyemission om 1.500.000 aktier till kursen 6 kronor per aktie."

Pressmeddelande 2016-02-24
Ändrat rapportdatum i SpiffX AB

"Rapporten kommer att publiceras kl. 10:00 den 26 februari 2016 och inte som tidigare meddelats den 25 februari 2016."

Pressmeddelande 2016-01-12
SpiffX träffar avtal med EVOKE Gaming

"Evoke Gaming, med kända varumärken som Redbet, Bertil Bingo, Hey Poker, MamaMia Bingo, Vinnarrum och Whitebet kommer att kunna erbjuda sina kunder spel på SpiffXs optionsmarknad genom realtidsspel på olika sportevent."