Corporate
Nyheter
Pressmeddelande 2017-04-06
Spännande tider för SpiffX i Afrika

I januari i år annonserade SpiffX AB sitt samarbete med Cheza Gaming Ltd från Kenya. SpiffX:s Take5Live har framgångsrikt integrerats och testats i Cheza:s spelplattform.

Pressmeddelande 2017-03-21
Grundare avyttrar 500 000 aktier

Lennar Gillbert, styrelseledamot i och en av grundarna av SpiffX har idag meddelat SpiffX att han via sitt bolag Dashi Capital AB avyttrat 500 000 aktier i SpiffX för 2 SEK styck.

Pressmeddelande 2017-02-23
SpiffX AB, Bokslutskommuniké januari - december 2016
Delårsrapport
Bokslutskommuniké SpiffX AB januari - december 2016

Pressmeddelande 2017-02-22
SpiffX omvandling av BTA

Spiffxs nyligen genomförda nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA kommer att bokas om till aktier.

Pressmeddelande 2017-02-02
SpiffX lanserar sms-funktionalitet i Take5Live

SpiffX har inför lanseringen med sin afrikanska partner utvecklat funktioner för att lägga och betala spel via sms i Take5Live.

Pressmeddelande 2017-01-26
SpiffX AB:s nyemission kraftigt övertecknad

SpiffX AB (publ) ("SpiffX") tillförs ca 12,7 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare avslutades den 25 januari 2017.

Pressmeddelande 2017-01-25
Idag är sista dagen att teckna aktier i SpiffX AB:s pågående företrädesemission

Aktier kan tecknas via utnyttjande av innehavda teckningsrätter eller utan företrädesrätt. Tilldelning vid teckning utan företräde sker genom att tecknare som även utnyttjat teckningsrätter och därvid tecknat med företräde, har förtur till eventuell tilldelning.

Pressmeddelande 2017-01-11
SpiffX AB skriver avtal med Cheza Gaming Ltd för lansering av Take5Live och utveckling av bettingprodukter för den afrikanska marknaden

SpiffX har idag på morgonen träffat avtal med Cheza Gaming Ltd från Kenya. Cheza Gaming Ltd är verksamt på den afrikanska marknaden och är licensierade för spel i Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC och Uganda.

Pressmeddelande 2017-01-10
Komplettering av tidigare lämnad information: Huvudägare i SpiffX tecknar aktier för hela innehavet motsvarande drygt 2 miljoner kronor

SpiffX huvudägare Dashi Capital AB (Lennar Gillbert) har meddelat SpiffX att man tecknat aktier i den pågående nyemissionen i SpiffX AB för 2 066 764,80 kr, motsvarande hela innehavet. Dashi Capital har även signerat en teckningsförbindelse på beloppet.

Pressmeddelande 2017-01-09
Huvudägare i SpiffX tecknar aktier för hela innehavet motsvarande drygt 2 miljoner kronor

SpiffX huvudägare Dashi Capital AB (Lennar Gillbert) har meddelat SpiffX att man tecknat aktier i den pågående nyemissionen i SpiffX AB för 2 066 764,80 kr, motsvarande hela innehavet. Dashi Capital har även signerat en teckningsförbindelse på beloppet.

Pressmeddelande 2017-01-05
SpiffX AB offentliggör memorandum

SpiffX AB offentliggjorde den 24 november 2016 att styrelsen beslutas att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.