Corporate
Nyheter
Pressmeddelande 2017-12-21
Uppdatering från VD december 2017
Pressmeddelande 2017-12-20
SpiffX tecknar avtal med Ejad Tech Ltd B.V för att lansera hybridspelen Take5 på Alegriabet.com
Pressmeddelande 2017-11-29
Uppdatering från VD november 2017

Jag har nu varit tf. VD i tre månader. Sedan jag tillträdde har jag ytterligare försökt accelerera arbetet med att fokusera på våra nischade Take5-mobilappar som vi inledde i början av 2017.

Pressmeddelande 2017-11-27
SpiffX tecknar innehållsavtal med stor internationell spelaktör på mobilmarknaden
Pressmeddelande 2017-11-23
SpiffX AB, delårsrapport juli - september 2017
Delårsrapport
Delårsrapport SpiffX AB juli - september 2017

Pressmeddelande 2017-11-22
SpiffXs riktade nyemission slutförd

SpiffX, som utvecklar och marknadsför konsumentriktade spelapplikationer för speloperatörer, genomförde tidigare i november en riktad nyemission av 5 miljoner aktier. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto inom kort.

Press release 2017-11-20
SpiffX partner with Bede Gaming to distribute Take5 content to global gambling operators
Pressmeddelande 2017-11-20
SpiffX tecknar avtal med Bede Gaming gällande distribution av Take5 till globala speloperatörer
Pressmeddelande 2017-10-31
SpiffX genomför riktad nyemission om 5,5 miljoner kronor

Styrelsen för SpiffX AB har beslutat genomföra riktad nyemission med stöd av bemyndigade från bolagsstämman den 20 juni 2017 om 5 miljoner aktier

Press release 2017-10-19
Spiffx signs agreement with Spanish operator Goldenpark.es

Goldenpark.es, MGA's online brand, sign an agreement to be the first operator to launch the Take5 games in Spain.

Pressmeddelande 2017-10-19
Spiffx tecknar avtal med spanska operatören GoldenPark.es

MGA tecknar avtal med SpiffX och blir den första operatören att lansera Take5 i Spanien under sitt varumärke goldenpark.es

Press release 2017-10-17
Spiffx cleared to launch in Spain

The growing portfolio of Take5 games (a new interactive "Hybrid" for in game betting) has been approved for entry into the Spanish market.

Pressmeddelande 2017-10-17
SpiffX är godkända för att lansera i Spanien

Den växande portföljen av SpiffX hybridspel, Take5, har godkänts för den spanska spelmarknaden.

Pressmeddelande 2017-10-12
Uppdatering från VD

Det är nu en månad sedan jag gav en uppdatering av vad som händer hos oss på SpiffX och det är dags igen.

Pressmeddelande 2017-09-05
Uppdatering från VD

Hösten har börjat bra för SpiffX. Det ser ut som vi genom vårt avtal med Supabets, en av de största aktörerna på den afrikanska marknaden, har nått ett viktigt delmål.

Press release 2017-08-29
SpiffX signs an agreement with one of the largest players in Africa

SpiffX has reached an agreement to distribute its products with the South African company Intelligent Gaming (Pty) Ltd.

Pressmeddelande 2017-08-29
SpiffX skriver avtal med en av de största aktörerna i Afrika

SpiffX har träffat avtal om distribution av sina produkter med det sydafrikanska bolaget Intelligent Gaming (Pty) Ltd.

Pressmeddelande 2017-08-24
SpiffX AB, delårsrapport april - juni 2017
Delårsrapport
Delårsrapport SpiffX AB april - juni 2017

Pressmeddelande 2017-08-15
Lennart Gillberg blir tf. VD i SpiffX AB
Pressmeddelande 2017-06-20
SpiffX AB: Kommuniké från årsstämma 2017-06-20
Pressmeddelande 2017-05-30
SpiffX publicerar årsredovisning för 2016
Pressmeddelande 2017-05-28
SpiffX AB har kallat till årsstämma

Aktieägarna i SpiffX AB kallas i enlighet med tidigare kungörelse till årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Press release 2017-05-22
SpiffX strike strategic UK distribution deal with Eclectic Media Network

SpiffX announces a strategic deal with Eclectic Media Network to gain distribution of its Sport Random Games in the UK market. The deal mean that SpiffX will integrate its consumer products, Take5Live and other Sport Random Games, on Eclectic Media Networks technical platform.

Pressmeddelande 2017-05-22
SpiffX träffar strategiskt avtal om distribution i UK med Eclectic Media Network

Under helgen träffade SpiffX ett strategiskt avtal om distribution av sina Sport Random Games i Storbritannien. Avtalet innebär att SpiffX kommer att integrera sina konsumentapplikationer, Take5Live och SpiffX:s övriga Sport Random Games, på Eclectic Media Networks innovativa tekniska plattform.

Pressmeddelande 2017-05-18
SpiffX AB, delårsrapport januari - mars 2017
Delårsrapport
Delårsrapport SpiffX AB januari - mars 2017

Pressmeddelande 2017-05-16
SpiffX lanserar ytterligare produkter inom affärsområdet SpiffX Games

I samband med den årliga "Betting on football"-mässan på anrika Stamford Bridge lanserade SpiffX under början av maj ytterligare produkter inom produktkonceptet Take5.

Pressmeddelande 2017-04-06
Spännande tider för SpiffX i Afrika

I januari i år annonserade SpiffX AB sitt samarbete med Cheza Gaming Ltd från Kenya. SpiffX:s Take5Live har framgångsrikt integrerats och testats i Cheza:s spelplattform.

Pressmeddelande 2017-03-21
Grundare avyttrar 500 000 aktier

Lennar Gillbert, styrelseledamot i och en av grundarna av SpiffX har idag meddelat SpiffX att han via sitt bolag Dashi Capital AB avyttrat 500 000 aktier i SpiffX för 2 SEK styck.

Pressmeddelande 2017-02-23
SpiffX AB, Bokslutskommuniké januari - december 2016
Delårsrapport
Bokslutskommuniké SpiffX AB januari - december 2016

Pressmeddelande 2017-02-22
SpiffX omvandling av BTA

Spiffxs nyligen genomförda nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA kommer att bokas om till aktier.

Pressmeddelande 2017-02-02
SpiffX lanserar sms-funktionalitet i Take5Live

SpiffX har inför lanseringen med sin afrikanska partner utvecklat funktioner för att lägga och betala spel via sms i Take5Live.

Pressmeddelande 2017-01-26
SpiffX AB:s nyemission kraftigt övertecknad

SpiffX AB (publ) ("SpiffX") tillförs ca 12,7 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare avslutades den 25 januari 2017.

Pressmeddelande 2017-01-25
Idag är sista dagen att teckna aktier i SpiffX AB:s pågående företrädesemission

Aktier kan tecknas via utnyttjande av innehavda teckningsrätter eller utan företrädesrätt. Tilldelning vid teckning utan företräde sker genom att tecknare som även utnyttjat teckningsrätter och därvid tecknat med företräde, har förtur till eventuell tilldelning.

Pressmeddelande 2017-01-11
SpiffX AB skriver avtal med Cheza Gaming Ltd för lansering av Take5Live och utveckling av bettingprodukter för den afrikanska marknaden

SpiffX har idag på morgonen träffat avtal med Cheza Gaming Ltd från Kenya. Cheza Gaming Ltd är verksamt på den afrikanska marknaden och är licensierade för spel i Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC och Uganda.

Pressmeddelande 2017-01-10
Komplettering av tidigare lämnad information: Huvudägare i SpiffX tecknar aktier för hela innehavet motsvarande drygt 2 miljoner kronor

SpiffX huvudägare Dashi Capital AB (Lennar Gillbert) har meddelat SpiffX att man tecknat aktier i den pågående nyemissionen i SpiffX AB för 2 066 764,80 kr, motsvarande hela innehavet. Dashi Capital har även signerat en teckningsförbindelse på beloppet.

Pressmeddelande 2017-01-09
Huvudägare i SpiffX tecknar aktier för hela innehavet motsvarande drygt 2 miljoner kronor

SpiffX huvudägare Dashi Capital AB (Lennar Gillbert) har meddelat SpiffX att man tecknat aktier i den pågående nyemissionen i SpiffX AB för 2 066 764,80 kr, motsvarande hela innehavet. Dashi Capital har även signerat en teckningsförbindelse på beloppet.

Pressmeddelande 2017-01-05
SpiffX AB offentliggör memorandum

SpiffX AB offentliggjorde den 24 november 2016 att styrelsen beslutas att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.