Corporate
Bolaget

Bolagets firma är SpiffX AB (publ). SpiffX är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Stockholms län, Stockholm kommun. Bolaget registrerades av Bolagsverket den 17 september 2010. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). SpiffXs organisationsnummer är 556856-0246. Bolagets postadress är Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.

SpiffX har sin operationella verksamhet på Malta. Här finns via Malta Gaming Authority alla nödvändiga licenser och tillstånd liksom compliance. www.mga.org.mt

All utveckling av spel och plattform samt all programmering sker i Stockholm.