Corporate
Övrig finansiell information
Bolagsbeskrivning APRIL 2015

SpiffX AB offentliggjorde Bolagsbeskrivningen i samband med notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm.


Emissionsteaser Mars-April 2015

Teaser för avslutad emission inför listning på First North.
Emission avslutad April 2015.


Memorandum April 2015

Investor Memorandum för avslutad emission inför listning på First North.
Emission avslutad April 2015.