Corporate
Kalendarium
  • Delårsrapport Q1 2017 den 18 maj 2017
  • Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 20 juni 2017
  • Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017
  • Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017
  • Bokslutskommuniké 2017 den 21 februari 2018