Corporate
Kalendarium
  • Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 18 april 2018
  • Delårsrapport Q1 2018 den 23 maj 2018
  • Halvårsrapport Q2 2018 den 22 augusti 2018
  • Delårsrapport Q3 2018 den 20 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 den 20 februari 2019