Corporate
Insynsförteckning
Aktieförändringar för personer med insynsställning

Datum Insider Innehav Transaktion Slag Antal
2015-04-24 Peter Liljestrand via bolag (Camp Jarl AB) - - - -
2015-04-24 Daniel Svenson via bolag (Danester AB) - - - -
2015-04-24 Lennart Gillberg via bolag (Dashi Capital AB) - - - -
2015-04-24 Martin Fransson via bolag (Mafic AB) - - - -
2015-04-24 Carl-Johan Kjellman - - - -
2015-04-24 Hans Bråtman - - - -
2016-06-22 Jacob Dalborg - - - -
2016-06-22 AJ Thompson - - - -
2015-08-28 Tobias Fagerlund via bolag (Invika AB) 60 000 Köp Aktie + 15 500

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag på en reglerad marknad.