Corporate
Ägarförteckning
Aktieägare, den 30 juni 2017

Namn Antal aktier Kapital och röster
Camp Jarl AB 3 934 116 16,5%
Dashi Capital AB 3 375 174 14,3%
Danester AB 1 503 501 6,3%
Mafic AB 1 503 501 6,3%
Totalt, 4 största 10 316 292 43,4%
Övriga 13 477 317 56,6%
Total 23 793 609 100%