Corporate
Ägarförteckning
Aktieägare, den 23 mars 2016

Namn Antal aktier Kapital och röster
Camp Jarl AB 3 934 207 16,53%
Dashi Capital AB 3 375 185 14,19%
Danester AB 1 503 501 6,32%
Mafic AB 1 503 501 6,32%
Totalt, 4 största 10 316 394 43,36%
Övriga 13 477 215 56,64%
Total 23 793 609 100%